Nová přírodní učebna na zahradě komunitního centra

Rodinné centrum Žirafa Bílovice, z.s. v loňském roce realizovalo projekt "Přírodní učebny" podpořený z dotačního programu Jihomoravského kraje pro poskytování dotací v oblasti Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro rok 2022. Na realizaci projektu se podílela také obec Bílovice nad Svitavou.

Cílem projektu bylo vybudovat v prostoru zahrady Komunitního centra přírodní učebnu, která jako stěžejní a nový prvek v zahradě umožní rodinnému centru Žirafa i ostatním spolkům provozovat různé venkovní aktivity pro děti i dospělé návštěvníky.

Finální stavba má rozměry 6,2 x 3,85 m; výšku do 3 m a bude osazena tzv. zelenou (vegetační) střechou.

Současně s postupnou realizací stavby přírodní učebny započala i úprava svahové části zahrady, kterou jsme konzultovali se zahradní architektkou a z větší části zvládli formou komunitních brigád. V jarním období došlo k odstranění kamenů ze svahu a přípravě svahu k pozdějšímu osázení. Na podzim v průběhu další komunitní brigády byl svah osazen 4 ks ovocných stromů (3x švestka a 1 x podzimní hrušeň) a proběhla výsadba trávy s lučními květy. Tímto ještě jednou děkujeme všem ochotným pomocníkům, kteří se do postupné regenerace zahrady zapojili.

Díky těmto úpravám je učebna zasazena do zahrady, která přináší příjemnou atmosféru.

Projekt stavby přírodní učebny byl koncem roku dokončen a učebnu je možné začít plně využívat. Umožní provozovat různé venkovní aktivity jako jsou výukové a vzdělávací programy pro žáky MŠ a ZŠ, volnočasové aktivity pro všechny generace, realizaci příměstských táborů či kulturních aktivit a nabídne také návštěvníkům příjemné posezení v zahradě.

Velmi tímto děkujeme Jihomoravskému kraji a také obci Bílovice nad Svitavou za finanční podporu projektu.