Rodinné centrum Žirafa

Poslání a cíle rodinného centra

Naším cílem je vyvést rodiče na mateřské či rodičovské dovolené ze sociální izolace, pomoci jim vyrovnat se s novou životní situací, poskytovat jim možnost seberealizace a prostor pro prohloubení a upevnění vzájemného vztahu rodiče a dítěte.

Snažíme se toho dosáhnout nejen prostřednictvím organizace vzdělávacích aktivit pro rodiče využitelných při péči a výchově dětí, ale také pestrou nabídkou pravidelných i nepravidelných programů pro rodiče s malými dětmi. Pořádáním akcí, které jsou otevřeny široké veřejnosti, bychom rádi navodili vědomí soudržnosti mezi obyvateli celé obce. Pobyt v rodinném centru by měl pomáhat psychicky připravit dítě na pozdější docházku do mateřské školy, na jeho pobyt v kolektivu dalších dětí a rozvíjení zájmů dětí především za účasti rodičů.

zirafa_kelimek2
tvoreni_ed

Naše činnost

Již od založení rodinného centra v roce 2006 je jádrem naší činnosti pořádání volnočasových aktivit pro rodiny s dětmi.

Organizujeme sportovní a kulturní akce, vzdělávací kurzy, přednášky, besedy a cvičení. Aktivity mohou být rozděleny do dvou kategorií: pro děti a rodiče s dětmi a pro dospělé.

Nabízíme pestrou nabídku pravidelných kurzů pro děti i dospělé, jedná se o nejrůznější typy pohybových, výtvarných, hudebních či rukodělných kroužků. Každý rok pořádáme také několik desítek jednorázových akcí, řada z nich může být označena jako akce tradiční, které se opakovaně těší velké oblibě a navštěvuje je až 500 účastníků.

Dále rodinné centrum nabízí svým klientům i řadu jednorázových akcí určených zejména dospělým uživatelům. Jedná se například o zajímavé workshopy na téma zdravého životního stylu, semináře o vzdělávání a výchově a řadu dalších.