Jak nás podpořit

Jakožto nezisková organizace neustále hledáme prostředky, které nám umožní udržet rodinné centrum v chodu.

Každý rok vynakládáme značné úsilí na získávání dotací, žádáme o podporu Ministerstvo práce a sociálních věcí i úřad Jihomoravského kraje, již řadu let nás podporuje i obec Bílovice nad Svitavou. Zároveň se snažíme získat co nejvíce vlastních prostředků z naší činnosti. Každá podpora a pomoc se počítá. V případě zájmu nás můžete podpořit jedním z následujících způsobů a budeme za to velmi rádi.

obrazek deti detail
ikony_zirafa

Zaplacením členského příspěvku Rodinného centra Žirafa, který činí 300,-Kč pro kalendářní rok (období leden – prosinec). Kromě toho, že tímto způsobem podpoříte chod Žirafy, mají členové rodinného centra zvýhodněné vstupné do většiny kroužků i na některé jednorázové akce.

ico_darek

Věnováním finančního či věcného daru (u věcných darů jde zejména o odměny pro děti, potřebné vybavení centra atd.). V obou případech je možné vystavit darovací smlouvu, aby si dárce mohl uplatnit odpočty daní. Finanční dary v jakékoliv výši – vítány jsou i menší částky – nám můžete předat v hotovosti, nebo zaslat na účet č.: 2701046780/2010

ico_ruce

Dobrovolnou pomocí při konání jednorázových akcí, bezplatným vedením pravidelných kurzů, účastí na brigádách (malování, pokládání koberce, opravy zařízení a vybavení centra…) atp.