Komunitní zahrada

Bylo nebylo..

Rodinnému centru Žirafa se podařilo získat finanční prostředky na částečnou revitalizaci zahrady náležející ke Komunitnímu centru. Poskytovatelem dotace je Česká spořitelna z grantového programu "Dokážeme víc" ve spolupráci s nadací VIA.                                  Projekt finančně podpoří i obec Bílovice nad Svitavou. A nemalou částkou jste přispěli také vy, občané Bílovic v rámci sbírky, kterou jsme zorganizovali v loňském roce.

Získané prostředky v řádu desetitisíců neudělají ze zanedbané zahrady ráj na zemi, ale pomůžou nám učinit nezbytný první krok k jejímu přetavení v prostor, který bychom všichni společně mohli užívat a těšit se z něj.

Chcete se podílet na výsledné podobě zahrady? Rádi byste se zapojili do společného projektu a přispěli i svými zkušenostmi?

Neváhejte a připojte se k nám. Jedná se o komunitní projekt, rádi bychom tedy zapojili co nejširší veřejnost. Velmi oceníme, když naši snahu o zvelebení Bílovic podpoříte i Vy. Můžete se zapojit svou aktivní účastí na některé z plánovaných dobrovolných brigád, které během roku organizujeme.

Aktuálně..

V sobotu 15. října se uskutečnila již šestá komunitní brigáda s cílem zvelebit zahradu u RC Žirafa a zároveň u komunitního centra. I když to vypadalo, že počasí nám úplně nepřeje, mraky odešly a naopak přišla řada lidí, kteří nám pomohli, a díky nim se nám podařilo: zasadit 4 stromy, 12 keřů rybízu a josty, sklidit úrodu rajčat a dýní, připravit záhonky na zimu, částečně připravit svah na osetí trávou, vytrhat plevel mezi živým plotem habrů, srovnat terén kolem budoucí venkovní učebny, přemístit stojany na kola. Také jsme založili nové ohniště a na závěr brigády si opekli špekáčky.Jmenovitě chceme zejména poděkovat těmto rodinám: Kuhejdovi, Podškubkovi, Hustákovi, Knotigovi, Kratinovi, Trňáčkovi a Vorálkovi. Brigády se účastnilo 6 mužů, 4 ženy a spousta dětí:-)

Pokud se chcete také podílet na úpravách naší zahrady nebo si na komunitní zahradě něco svého vypěstovat, nebojte se kdykoliv ozvat. Podpořit naše snahy můžete i finančním příspěvkem, který je možné poslat na účet RC Žirafa.

Na spolupráci s Vámi se těší 

Vaše Žirafa

 

Rodinné centrum Žirafa je podporováno obcí Bílovice nad Svitavou. Aktivity projektu Komunitní zahrada Bílovice jsou podpořeny z grantu "Dokážeme víc" České spořitelny ve spolupráci s nadací VIA.