Trénujeme nejen na příjimačky

Trénujeme nejen na příjimačky

Kroužek je zaměřen nejen na přípravu na přijímací zkoušky z 5., 7. a 9. třídy, případně na maturitní zkoušku z matematiky a českého jazyka. Do přípravy můžeme zařadit i testy z AJ, např. pro přijímačky na gymnázium Slovanské náměstí.

Nebudeme se učit nové věci, nebudeme se doučovat, budeme trénovat a opakovat to, co už děti umí ze školy. Projdeme si testy jak společností Cermat a SCIO, tak některé další, např. z konkrétních brněnských gymnázií. Najdeme naše slabá místa a soustředíme se na individuální procvičování toho, co nám nejde. Vyzkoušíme si různé strategie při řešení testů, naučíme se dělat testy v časovém stresu a v cizím prostředí.

Uvítáme i děti, které se na SŠ nehlásí, ale chtějí si zlepšit ČJ a M trénováním příkladů, nebo si chtějí udělat domácí úkoly a doma se nedokáží soustředit. Lze probrat i jiné předměty, např. poradit s úkolem nebo referátem do přírodopisu, zeměpisu, dějepisu, chemie, atd.

Pro dobré výsledky je víc než vhodná spolupráce rodičů: budete dostávat informace o tom, co dítěti dělá problémy, jaké jsou jeho šance pro přijetí na vybranou školu, jestli potřebuje spíše cílené doučování z konkrétního předmětu. Jedna hodina týdně určitě nestačí, takže děti budou dostávat zadání i na doma, výsledky zkontrolujeme a na další lekci s nimi projdeme chyby.

Zaručujeme individuální přístup ke každému jednotlivému účastníkovi kurzu.

Lektor: Dušan Kosour

Kdy: pondělí 15:30 – 17:00 (zahájení 18.9.2023)

Kde:     v rodinném centru Žirafa, Fügnerovo nábřeží 129, Bílovice nad Svitavou

Cena:

  • předplatné 2800,- Kč / 14 lekcí do konce prosince /člen Žirafy
  • předplatné 3500,-Kč / 14 lekcí do konce prosince /ostatní

Přihlašování na kroužek prostřednictvím formuláře ZDE.

Více o lektorovi:

Mgr. Dušan Kosour, vystudoval gymnázium s přírodovědným zaměřením, poté Přírodovědeckou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, obor biochemie. V současnosti se živí analýzou dat v oblasti hydrochemie a hydroekologie. V rámci oboru přednáší na Mendelově univerzitě a dalších VŠ. Každoročně spolupořádá letní tábor pro rodiče s dětmi s populárně-vědeckými tématy pro děti od 4 do 14 let. Moderní přijímací zkoušky na SŠ prožil se svými třemi dětmi, které na ně připravoval.

Pomocnou lektorkou je Barbora Kosourová, studentka posledního ročníku na gymnáziu Křenová, obor s rozšířenou výukou němčiny. Bára absolvovala přijímačky na šestileté gymnázium v roce 2018, umístila se na 1. místě z 330 uchazečů.

Kroužek bude otevřen při přihlášení min. 5 zájemců