Náš tým

Žirafa je již od svého založení vedená výhradně maminkami na rodičovské dovolené, které se s léty obměňují a předávají si zkušenosti a vědomosti potřebné pro vedení a fungování rodinného centra. V čele Žirafy stojí tříčlenná rada doplněná o další dobrovolníky, kteří se ve větší či menší míře podílejí na chodu centra nebo dílčích aktivitách.

Vedení centra

Ivana Novotná
Předsedkyně rady

Petra Kuhejdová
Členka rady

Soňa Konečná
Členka rady

Šárka Kučerová
Koordinátorka centra

Klára Mrkosová
Členka vedení

Dobrovolníci

Alfou a omegou fungování rodinného centra jsou dobrovolníci. Někteří jsou s námi již léta, podílejí se na vedení centra, lektorování kroužků, fungují jako služební maminky nebo pomáhají s přípravou dílčích akcí. Jsme vděčni za každou ochotně podanou ruku. Bez nich by totiž Žirafa nebyla.