Robátka

Robátka

Hravé cvičení pro rodiče s dětmi od 1 roku do 2 let. Lekce budou rozděleny do dvou bloků. První bude věnován dechovým i artikulačním cvičením a pohybovým aktivitám provázeným básničkami a písničkami. Díky nim získávají děti cit pro rytmus, rozvíjejí řeč a hrubou motoriku. Druhá část bude věnována nejrůznějšímu tvoření, rozvoji jemné motoriky, relaxaci i volné hře podle nálady dětí a maminek. Rodiče načerpají inspiraci, jak s dětmi pracovat i doma. Děti se v rámci jedné lekce věnují komplexně jednomu tématu, kterým je bude provázet maňásek – veselá sova Rozárka.

Lektorka: Lenka Šeráková  (vystudovala střední pedagogickou školu a sociální pedagogiku na UTB ve Zlíně, pracovala 5 let jako učitelka MŠ v Brně a rok v Bílovicích. Má zkušenosti s vedením pohybových i výtvarných kroužků a organizací táborů. Je šátkovou poradkyní, preventistou řečových vad a absolvovala mnoho hudebních seminářů. Ráda propojuje klasické prvky s moderními alternativními metodami. 

Kdy: pondělí  9:30 – 10:30 (začíná se 24.9.2018)

Kde: V prostorách RC Žirafa, Žižkova 600, Bílovice nad Svitavou (2. patro obchodního domu)

Cena:

  • předplatné 600,- Kč / 12 lekcí + 1 zdarma / členové RC Žirafa
  • Předplatné: 720,- Kč / 12 lekcí + 1 zdarma / ostatní 

Kontakt pro přihlášení: info@zirafa-bilovice.cz , tel.: 777 677 209