Paci pac

Paci pac

Hledáte příjemné a přátelské prostředí plné nových kamarádů, hraček a zajímavých aktivit?

Přijďte navštívit jedinečnou herničku „PACI PAC“ pro batolata (doporučený věk je 1,5 – 2,5 roku). Tvořivá herna podporuje individualitu dětí, samostatnost a tvořivost. Děti se prostřednictvím všech smyslů, svým vlastním tempem s pomocí didaktických pomůcek a prvků Montessori pedagogiky učí vnímat sebe sama a druhé, spontánně se seznamují s okolním světem a jeho zákonitostmi. Díky pohybovým a hudebním aktivitám získávají děti cit pro rytmus, rozvíjejí řeč i hrubou motoriku. Jemnou motoriku natrénujeme při nejrůznějším tvoření.
Součástí je volná hra, relaxace, ale i vzájemné sdílení maminek, dle jejich potřeb. Dle potřeby se můžeme věnovat i častým otázkám ve výchově dětí. Rodiče mohou načerpat inspiraci, jak s dětmi
pracovat doma. Dítě si samo volí aktivity, které je zaujmou. Tematickou lekcí je vždy provází maňásek a díky znovu opakujícím se činnostem tak děti získávají jistotu. Rozmanitý program
podporuje úzký vztah dítěte s rodičem a prohlubuje jejich vzájemné poznávání a úctu. Děti zde zažijí první zkušenost spolupráce s „cizím“ člověkem a ostatními dětmi, což jim bude přínosem při nástupu do školky. Kurzem vás bude provázet lektorka Lenka se synem Toníkem:-)

Lektorka:   Lenka Šeráková (vystudovala střední pedagogickou školu a sociální pedagogiku na UTB ve Zlíně, pracovala 5 let jako učitelka MŠ v Brně a rok v Bílovicích. Má bohaté zkušenosti s vedením pohybových i výtvarných kroužků a organizací táborů. Je preventistou řečových vad a absolvovala mnoho hudebních a výtvarných seminářů. V Bílovickém zpravodaji se věnuje rubrice pro děti a komiksu. Úzce spolupracuje s Prosímspinkej, kde se věnuje dětské ilustraci knih. Ráda propojuje klasické prvky s moderními, alternativními metodami, přiklání se ke kontaktnímu rodičovství. V Bílovicích ji můžete často potkat ve společnosti tří malých dětí, se kterými je nyní doma.

Kdy: středa 9:30 – 11:00 (začíná se 11.1.2023)

Kde:      v prostorách RC Žirafa, místnost Rejdiště, Fügnerovo nábřeží 129, Bílovice nad Svitavou 

Cena:

  • předplatné 2000,- Kč / 20 lekcí  / členové RC Žirafa / rodič + dítě
  • předplatné 2400,- Kč / 20 lekcí  / ostatní / rodič + dítě

Předplatné je možno uhradit ve dvou postupných splátkách. První splátka ve výši 1000,-Kč/člen a 1200,-Kč nečlen.

Přihlašování na kroužek prostřednictvím formuláře ZDE.

Kroužek se uskuteční při přihlášení min. 7 zájemců.