Divadelní zpívánky

Divadelní zpívánky

Hudebně-dramatický kroužek pro děti od 4 do 6 let.

Pojďme si hrát a zpívat! S čímkoliv a na cokoliv! Náplní Divadelních zpívánek bude nácvik dýchání, mluvení i hraní, smíchu i pláče, zpívání i pohybu. Budeme se bavit dramatizací písniček a třeba na závěr nacvičíme i divadelní představení! Hudebně-dramatický kroužek podněcuje spontánní dětský projev a rozvíjí představivost a fantazii. Děti se zbaví ostychu v komunikaci a zlepší si výslovnost i celkový mluvní projev, vnímavost k vlastnímu tělu, soustředěnost a smysl pro rytmus.

Lektorka: Ing. arch. Anežka Habancová vystudovala pedagogické lyceum, konzervatoř, hudební vědu a architekturu. Učila hru na zobcovou a příčnou flétnu. Je členkou hudebně-divadelního spolku Kočovné divadlo Ad Hoc jako zpěvačka, herečka i scénografka.

Kdy: pondělí 15:45 – 16:45 (začíná se od 17.9.2018)

Kde: v prostorách RC Žirafa, Žižkova 600, Bílovice nad Svitavou (2. patro obchodního domu)

Cena:

  • předplatné 720,-Kč / 12 lekcí + 1 lekce zdarma / členové RC Žirafa
  • předplatné 840,-Kč / 12 lekcí + 1 lekce zdarma / ostatní

Přihlášky zasílejte na info@zirafa-bilovice.cz, popř. sms na tel. 777 677 209.