Komunitní zahrada

Bylo nebylo..

Rodinnému centru Žirafa se podařilo získat finanční prostředky na částečnou revitalizaci zahrady náležející ke Komunitnímu centru. Poskytovatelem dotace je Česká spořitelna z grantového programu „Dokážeme víc“ ve spolupráci s nadací VIA.                                  Projekt finančně podpoří i obec Bílovice nad Svitavou. A nemalou částkou jste přispěli také vy, občané Bílovic v rámci sbírky, kterou jsme zorganizovali v loňském roce. Získané prostředky v řádu desetitisíců neudělají ze zanedbané zahrady ráj na zemi, ale pomůžou nám učinit nezbytný první krok k jejímu přetavení v prostor, který bychom všichni společně mohli užívat a těšit se z něj. Chcete se podílet na výsledné podobě zahrady? Rádi byste se zapojili do společného projektu a přispěli i svými zkušenostmi? Neváhejte a připojte se k nám. Jedná se o komunitní projekt, rádi bychom tedy zapojili co nejširší veřejnost. Velmi oceníme, když naši snahu o zvelebení Bílovic podpoříte i Vy. Můžete se zapojit svou aktivní účastí na některé z plánovaných dobrovolných brigád, které během roku organizujeme.
  • jarní brigáda v sobotu 9.4. od 9:00
Za vaše zapojení předem děkujeme!
Na spolupráci s Vámi se těší  Vaše Žirafa Rodinné centrum Žirafa je podporováno obcí Bílovice nad Svitavou. Aktivity projektu Komunitní zahrada Bílovice jsou podpořeny z grantu „Dokážeme víc“ České spořitelny ve spolupráci s nadací VIA.