Seminář Šikana a její podoby

Zveme vás na zajímavý seminář, na kterém si s lektorem prevence, Ondřejem Lingem ze společnosti Podané ruce, budeme povídat na téma šikany ve školách a dětských kolektivech. Lektor rodičům nabídne odborný pohled na danou problematiku, seznámí je s různými druhy a stupni šikany a klíčovými charakteristikami jejího fungování v dětském kolektivu. Nastíní možnosti, jak k šikaně přistupovat v roli rodičovské, čeho si u dětí všímat a jak s nimi o tématu mluvit, zmíní i metody práce se šikanou přímo na školách.

Kdy: v pondělí 4.10.2020 od 18:00 hod.

Kde: v rodinném centru Žirafa, Fügnerovo nábřeží 129, Bílovice nad Svitavou, 664 01

Vstupné: 100,- Kč / osoba

Rodinné centrum Žirafa je podporováno obcí Bílovice nad Svitavou. Aktivity projektu jsou podpořeny z dotace Ministerstva práce a sociálních věcí a Jihomoravského kraje.