Komunitní zahrada?

Pojďte do toho s námi

Rodinnému centru Žirafa se podařilo získat finanční prostředky na částečnou revitalizaci zahrady náležející ke Komunitnímu centru. Poskytovatelem dotace je Česká spořitelna z grantového programu „Dokážeme víc“ ve spolupráci s nadací VIA.                                  Projekt finančně podpoří i obec Bílovice nad Svitavou.

Získané prostředky v řádu desetitisíců neudělají ze zanedbané zahrady ráj na zemi, ale pomůžou nám učinit nezbytný první krok k jejímu přetavení v prostor, který bychom všichni společně mohli užívat a těšit se z něj.

Chcete se podílet na výsledné podobě zahrady? Rádi byste se zapojili do společného projektu a přispěli i svými zkušenostmi?

Neváhejte a připojte se k nám. Jedná se o komunitní projekt, rádi bychom tedy zapojili co nejširší veřejnost. Velmi oceníme, když naši snahu o zvelebení Bílovic podpoříte i Vy. Můžete tak učinit dvěma způsoby:

  • aktivní pomocí na plánovaných brigádách (o kterých Vás budeme informovat)
  • finančně – nadace VIA nám nabídla možnost založit dárcovskou výzvu s tím, že prostředky získané tímto způsobem (do výše 20tis. Kč) nám zdvojnásobí. Pomozte nám nepromarnit tuto exkluzivní nabídku a zkusme společnými silami znásobit možnosti, jak zahradu zvelebit. Každá koruna se počítá. PROZATÍM SE NÁM SPOLEČNÝMI SILAMI PODAŘILO VYBRAT 15 600KČ. Moc si toho vážíme.
Jedná se o veřejnou sbírku, přispět můžete níže.
Za vaše zapojení, ať už jakoukoli formou, předem děkujeme!

Pojďte do toho s námi

Rodinnému centru Žirafa se podařilo získat finanční prostředky na částečnou revitalizaci zahrady náležející ke Komunitnímu centru. Poskytovatelem dotace je Česká spořitelna z grantového programu „Dokážeme víc“ ve spolupráci s nadací VIA.                                  Projekt finančně podpoří i obec Bílovice nad Svitavou.

Získané prostředky v řádu desetitisíců neudělají ze zanedbané zahrady ráj na zemi, ale pomůžou nám učinit nezbytný první krok k jejímu přetavení v prostor, který bychom všichni společně mohli užívat a těšit se z něj.

Chcete se podílet na výsledné podobě zahrady? Rádi byste se zapojili do společného projektu a přispěli i svými zkušenostmi?

Neváhejte a připojte se k nám. Jedná se o komunitní projekt, rádi bychom tedy zapojili co nejširší veřejnost. Velmi oceníme, když naši snahu o zvelebení Bílovic podpoříte i Vy. Můžete tak učinit dvěma způsoby:

  • aktivní pomocí na plánovaných brigádách (o kterých Vás budeme informovat)
  • finančně – nadace VIA nám nabídla možnost založit dárcovskou výzvu s tím, že prostředky získané tímto způsobem (do výše 20tis. Kč) nám zdvojnásobí. Pomozte nám nepromarnit tuto exkluzivní nabídku a zkusme společnými silami znásobit možnosti, jak zahradu zvelebit. Každá koruna se počítá. PROZATÍM SE NÁM SPOLEČNÝMI SILAMI PODAŘILO VYBRAT 15 600KČ. Moc si toho vážíme.
Jedná se o veřejnou sbírku, přispět můžete níže.
Za vaše zapojení, ať už jakoukoli formou, předem děkujeme!

Na spolupráci s Vámi se těší 

Vaše Žirafa

Rodinné centrum Žirafa je podporováno obcí Bílovice nad Svitavou. Aktivity projektu Komunitní zahrada Bílovice jsou podpořeny z grantu „Dokážeme víc“ České spořitelny ve spolupráci s nadací VIA.